Jste zde: Home

MOTTO ŠKOLY

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu.
Naším cílem je zvyšování kvality prostředí a výchovně vzdělávací práce. Modernizujeme metody výuky, nesnižujeme nároky na žáky. Ti musí získávat vědomosti a dovednosti, je třeba žáky vést ke správným návykům a sebekázni. Chceme vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří budou umět vyjádřit své názory a přijmout zodpovědnost za sebe i za druhé. Vztah učitelů k žáků je založen na důvěře, má daná pravidla.
Uplatňujeme individuální přístup, podporujeme žáky k dosažení osobního maxima, nabízíme programy pro volný čas.
Zaměstnanci školy jsou díky svým kvalitám uznávaní a respektovaní. Ve škole je podporována týmová práce.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Školní rok zahájen:
1. 9. 2020 na zahradě mateřské školy

1. pololetí: 1. 9. 2020 - 28. 1. 2021
2. pololetí: 1. 2. 2021 - 30. 6. 2021
     
Prázdniny:                       

Podzimní: 29., - 30. 10. 2020

              státní svátek: 28. 10. 2020

Vánoční: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Pololetní: 29. 1. 2021  

Jarní: 15. 2. - 21. 2. 2021

Velikonoční: 1. 4. 2021

              státní svátek: 2. 4. 2021

                                  5. 4. 2021

Hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2021

Státní svátky: dny volna

28. 9. 2020 (pondělí)

28. 10. 2020 (středa)

17. 11. 2020 (úterý)

 


  8. 00 - 8. 45 1. hodina
  8. 55 - 9. 40 2. hodina
10. 05 - 10. 50 3. hodina
11. 00 - 11. 45 4. hodina
11. 50 - 12. 35 5. hodina
12. 45 - 13. 30 6. hodina
13. 35 - 14. 20 7. hodina

Základní a Mateřská škola České Libchavy

Adresa:
České Libchavy 147, 561 14

IČO: 75015145

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Obec České Libchavy

Bankovní účet: 181813616/0300

Ředitel: Mgr. Iva Kalvachová

Telefon: +420 465 582 116

             +420 736 481 869

Webová stránka:
www.skolaceskelibchavy.cz

Datová schránka:

ganmcig


Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

pověřenec: Jiří Kment                 

                   email: kment@irot.cz

            Pavel Neumeister

                  email: neumeister@irot.cz 

 

 

skola vola

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol                                                    Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

 

 

 

Postcrossing

Postcrossing je projekt, který umožňuje žákům propojení s lidmi z celého světa. Posílají pohlednice, které píší v angličtině a dostávají pohlednice od jiných dětí z různých částí světa.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Skutečně zdravá škola                                     Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem                                                                Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.