Jste zde: HomeZákladní školaZájmové kroužky
Anglický jazyk  1. ročník  Bc. Veronika Suchomelová čtvrtek 12:45 - 13:30 
Anglický jazyk  2. ročník  Bc. Veronika Suchomelová úterý 11:50 - 12:35
      pátek 11:00 - 11:45
Šikovné ručičky ŠD  Erika Dostálová středa 15:00 - 15:45
Hudebně dramatický kroužek  1. - 5. ročník  Mgr. Lucie Luxová úterý 14:30 - 15:30
Vaření  1. - 5. ročník  Renata Knapovská, Petra Synková čtvrtek 14:30 - 16:00 
Taneční kroužek  1. - 5. ročník  Mgr. Alena Dorčincová  pondělí 14:30 - 15:15
Sportovní kroužek  1. - 5. ročník  Bc. Veronika Suchomelová pondělí 14:45 - 16:15
     Jan Slabý ml., Jan Slabý st.  
       

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol                                                    Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

 

 

 

Postcrossing

Postcrossing je projekt, který umožňuje žákům propojení s lidmi z celého světa. Posílají pohlednice, které píší v angličtině a dostávají pohlednice od jiných dětí z různých částí světa.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Mléko do škol

Skutečně zdravá škola                                     Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem                                                                Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.