Jste zde: HomeZákladní školaHistorie
Historie školy
V Českých Libchavách se vyučovalo již od roku 1797 v chalupě čp. 101. Byla to škola jednotřídní. První učitel utekl, protože se nemohl uživit. Druhý učitel setrval 30 let – do roku 1827 a třetí učitel pan Jan Michálek ve škole učil dokonce 46 let -  do roku 1873.
Naše škola byla otevřena 22. 9. 1878. Toto datum je také uvedeno v současné době v dokumentech na MŠMT.
Prvním řídícím učitele byl ustanoven Mikuláš Krejsa. Jeho plat – „služné“ – bylo 500 zlatých a funkční přídavek 200 zlatých ročně. I tento pan řídící školu vedl úctyhodných 46 let a je pohřben v Českých Libchavách.
Od roku 1882 byla škola rozšířena na trojtřídku. Ve třech letech za sebou ji navštěvovalo okolo 185 žáků, tedy průměr 60 žáků na třídu. Nepředstavitelné!
První ženou na této škole byla slečna Pavla Hrodková.
Rok 1902 byl pro školu velmi smutný. Nakažlivé nemoci řádily mezi dětmi a spála ukončila 9 dětských životů.
Po Mikuláši Krejsovi nastoupil pan řídící Jan Kopta. Do výslužby odešel po 44 letech působení na zdejší škole.
Od roku 1938 byl řídícím pan Josef Vlk. Během druhé světové války se vyučoval německý jazyk a výuka byla vedena hlavně tak, aby z dětí byly nekvalifikované síly poslušné Říši. V posledním roce války byl povolán i pan řídící Vlk a vyučování se stalo velmi nepravidelným.
Pány řídící Jana Michálka a Mikuláše Krejsu v jejich působení na naší škole nikdo nepřekonal.
V roce 1948 byla zřízena jednotřídka, v roce 1955 dvoutřídka.
Nejvíce dětí se učilo v letech 1891 – 1893, kdy jich bylo 198.
Nejméně žáků bylo v roce 1973 – 17 žáků.


Jak následovali ostatní ředitelé?
Od roku 1949        František Švorc
Od roku 1953        Jarmila Pišínová
Od roku 1956        Václav Čech
Od roku 1971        Eva Pecháčková
Od roku 1991        Hana Hradecká, Mgr
Od roku 2003        Iva Kalvachová, Mgr

Od 1. 1. 2003 jsme příspěvkovou organizací. Do právního subjektu patří základní a mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol                                                    Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

 

 

 

Postcrossing

Postcrossing je projekt, který umožňuje žákům propojení s lidmi z celého světa. Posílají pohlednice, které píší v angličtině a dostávají pohlednice od jiných dětí z různých částí světa.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Mléko do škol

Skutečně zdravá škola                                     Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem                                                                Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.