Jste zde: HomeMateřská školaHistorie
Mateřská škola v Českých Libchavách byla vybudována v akci „Z“ a tato stavba měla tehdy hodnotu 1,9 milionu korun. Slavnostní otevření proběhlo 19. 10. 1975 a vlastní provoz mateřské školy byl zahájen 17. 11. 1975. Záštitu nad provozem, včetně materiálního vybavení, převzalo JZD Mír se sídlem v Českých Libchavách. Mateřskou školu  JZD provozovalo do roku 1991. V tomto roce přešlo zařízení v rámci delimitace pod Obecní úřad České Libchavy.
Od roku 1975 byla ředitelkou paní Olga Slezáková. Po jejím odchodu do důchodu v roce 1995 byla do funkce ředitelky jmenována paní učitelka Marie Vinzensová. Ta ve funkci působila do roku 2002.
Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu pod názvem Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí, pod vedením ředitelky Mgr. Ivy Kalvachové.
V roce 2010 byla přistavěna herna, sociální zařízení, přebudovány šatny a byla nově vybavena. V roce 2011 byla v celé budově mateřské školy vyměněna okna.

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol                                                    Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

 

 

 

Postcrossing

Postcrossing je projekt, který umožňuje žákům propojení s lidmi z celého světa. Posílají pohlednice, které píší v angličtině a dostávají pohlednice od jiných dětí z různých částí světa.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Mléko do škol

Skutečně zdravá škola                                     Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem                                                                Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.