ZŠ The English Week Evropa
ZŠ The English Week Afrika
ZŠ The English Week Amerika
ZŠ The English Week Asie
ZŠ The English Week Austrálie
ZŠ Zahájení školního roku
ZŠ 3. a 5. ročník
ZŠ 4. ročník
ZŠ Den neslyšících
ZŠ Den stromů
ZŠ Halloween
ZŠ Kermika - Den andělů
ZŠ Mezinárodní den seniorů
ZŠ Nástěnky
ZŠ Plavání
ZŠ Sportovní kroužek
ZŠ 3. a 5. ročník - výroba ptačích ...
ZŠ Adventní tvoření v zahradnictví
ZŠ Den nevidomých
ZŠ Muzeum Ústí nad Orlicí - Staroče...
ZŠ Muzeum Ústí nad Orlicí - řemesla
ZŠ Sportovní kroužek 2
ZŠ Svatokateřinská zábava 25.11.
ZŠ Vánoční Praha
ZŠ Rozsvícení vánočního stromu
ZŠ Mikuláš
ZŠ Advent
ZŠ Zlatý Ámos
ZŠ Bruslení
ZŠ Den otevřených dveří ZŠ Komenské...
ZŠ Masopust únor 2020
ZŠ Modrotisk
ZŠ Výlet za biatlonem
ZŠ Výtvarná soutěž Božena Němcová
ZŠ Tvoření v době karantény
ZŠ Focení
ZŠ Karanténa 1. a 2. třída
ZŠ Karanténa 4. třída - aktivity
ZŠ Karanténa 4. třída - pracovní či...
ZŠ Karanténa 4. třída - stavby
ZŠ Karanténa 4. třída - tělocvik
ZŠ Karanténa 4. třída - vaření
 
 
Powered by Phoca Gallery

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol                                                    Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

 

 

 

Postcrossing

Postcrossing je projekt, který umožňuje žákům propojení s lidmi z celého světa. Posílají pohlednice, které píší v angličtině a dostávají pohlednice od jiných dětí z různých částí světa.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Skutečně zdravá škola                                     Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem                                                                Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.